Tlf.: 60 60 40 40

Mail: info@love2dance.dk

Opdateret 30.3.2021
 
BETINGELSER FOR BRUG AF LOVE2DANCES WEBSITE: www.love2dance.dk
 
 
GENERELLE OPLYSNINGER
Klubbens juridiske navn: Love2dance 2013 ApS
Selskabsform: ApS
CVR-nummer: 26 98 62 57
Officiel adresse: Koldbyvej 24, 2610 Rødovre
Officiel e-mail adresse: Info@love2dance.dk
Officiel web-adresse: www.love2dance.dk
Bankoplysninger: Danske Bank, reg.nr. 4065, kontonr.: 0011276849
 
PRISER
Priserne på www.love2dance.dk er ikke tillagt moms, da produktet er undervisning.
 
UDMELDELSE
Tilmelding samt betaling herfor er bindende for den tilmeldte sæson.
 
Ønsker du ikke at fortsætte på det tilmeldte hold, tilbyder vi i stedet at flytte dig til et andet hold (mod evt. betaling af prisdifference) eller evt. at lade en anden overtage tilmeldingen.
 
Vi accepterer dog udmeldelse i prøveperiode (de første fire uger af hovedsæsonen) og evt. resterende rater vil da blive slettet.
 
Udmeldelse i prøveperioden skal ske skriftligt pr. mail til: info@love2dance.dk og vil ha' effekt med det samme - dvs. at man stopper på holdet når opsigelsen er modtaget. 
Mundtlig udmeldelse pr. telefon, til personalet eller gennem anden elev godtages ikke.
Har skriftlig udmeldelse ikke fundet sted, hæfter eleven for resten af kursusperioden. 
Du er først officielt udmeldt, når vi har registreret din udmeldelse, og bekræftet dette via en mail retur til dig. 
 
Indbetalt kontingent refunderes ikke.
 
BETALING
På www.love2dance.dk kan du betale med følgende betalingsmidler:
Dankort / Visa-Dankort – Dankort App - MasterCard - Maestro - Visa - Visa Electron – JCB
 
Vi bruger quickpay.dk, der er godkendt af Nets, som betalingsgateway til dankort.
Læs evt. mere på deres side om sikkerheden ved online betaling.
 
Når du via dit betalingskort eller, efter forudgående aftale, ved overførsel til vores bankkonto køber et eller flere af følgende produkter: holdtilmelding, arrangement eller køb i webshop, sker det som en forudbetaling for den periode eller det produkt der er angivet ved købet. 
 
Betalt kontingent refunderes ikke. Via dit login kan du til enhver tid se dine køb.
 
ABBONNEMENTSVILKÅR
Det er en forudsætning for medlemskabet af Love2dance, at du tilmelder dig betaling via betalingskort, som er godkendt af Love2dance og Nets.
 
Ved tilmelding med ratebetaling godkender du, at Love2dance fremover må trække betaling af efterfølgende rater på din konto via dit betalingskort, indtil du enten ændrer dit medlemskab eller melder dig ud af Love2dance.
 
Når du tilmelder dig, accepterer du vores vilkår og abonnementet kan udelukkende opsiges ved at kontakte danseskolen.
 
Beløbet du skal betale for medlemskabet af Love2dance trækkes automatisk via dit betalingskort. 
Kvittering for betaling sendes pr. mail.
 
Inden betalingskortets udløbsdato eller ved ændringer i kortdata fremsender Love2dance påmindelse pr. e-mail herom, og du opfordres til at logge ind på din profil og opdatere dit betalingskort.
Dette kan gøres ved at logge ind på hjemmesiden. Klik på "Mine tilmeldinger" og herefter opdatere dine oplysninger. 
 
Ved spærring af dit betalingskort eller ved administrativ tilmelding er du selv ansvarlig for at opdatere dit betalingskort.
Dette gøres ligeledes på hjemmesiden ved at følge samme fremgangsmåde som beskrevet ovenfor. 
 
Love2dance benytter Quickpay, som er godkendt af Nets til betalingsløsning.
Ved automatisk trækning på betalingskort gemmes dine kortinformationer ikke hos Love2dance men hos Quickpay.
 
ABBONNEMENTSVILKÅR UDEN BETALINGSKORT
(kun i særlige tilfælde og efter forudgående aftale)
Ved ratetilmelding efter aftalt bankoverførsel, gælder samme vilkår som ved betaling med betalingskort, dog med overførsel i stedet for automatisk trækning på betalingskortet – dvs. at overførsel af betaling for efterfølgende rater skal ske når mail/SMS herom modtages.  
 
RESTANCE
Der er ikke adgang til undervisningen eller danseskolens arrangementer, såfremt du er i restance med din betaling.  Ved for sen betaling tillægges 100 kr. pr. betalingspåmindelse samt 5% pr. påbegyndt måned.
 
FORTRYDELSESRET
Der er ikke fortrydelsesret og betalt kontingent refunderes ikke.
 
PERSONOPLYSNINGER
Når brugeren klikker rundt på hjemmesiden, indsamles statistiske data. Disse data er helt anonyme, hvilket betyder, at de ikke indeholder oplysninger, der kan identificere brugeren, selv om denne måtte være logget ind. Følsomme data, der sendes via nettet, er sikret ved brug af SSL kryptering ("Secure Socket Layer"). De servere, der opbevarer data om vores brugere, er placeret sikkert bag en firewall. Oplysninger opbevares ikke krypteret på serveren.
 
De oplysninger, du giver, behandles i fuld fortrolighed og bliver udelukkende brugt i forbindelse med fakturering af indkøb hos Love2dance samt udsendelse af nyhedsbreve, som brugeren har tilmeldt sig.
 
Som registreret bruger hos Love2dance har du altid mulighed for indsigt, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.
 
Personoplysningerne opbevares i 5 år efter sidste transaktion med kunden.
Ingen registrerede personoplysninger videregives til tredjemand i nogen form på noget tidspunkt, medmindre det sker efter krav i lovgivning eller i øvrigt kræves af offentlige myndigheder.
 
BRUGERNAVN OG ADGANGSKODE   
Kunder, der ønsker at tilmelde sig hold hos Love2dance, tildeles et brugernavn og en adgangskode. Det er kundens ansvar at opbevare disse informationer betryggende.
 
NYHEDSBREVE
Nyhedsbreve sendes som e-mail til den e-mailadresse, kunden selv har oplyst i sin profil.
Kunden kan til enhver tid framelde sig nyhedsbreve på sin profil.
 
COOKIES
I forbindelse med login installeres en midlertidig cookie på den computer kunden benytter.
 
TEKNISKE KRAV TIL KUNDENS COMPUTERUDSTYR
Det forsøges at optimere teknikken på websitet, således at det fungerer i alle de mest udbredte browsere (Internet Explorer, Netscape, Mozilla, Opera, Chrome) og operativsystemer (Windows, iOS, Linux).
 
ÆNDRING AF PRISER OG HANDELSBETINGELSER
De til enhver tid gældende priser og handelsbetingelser fremgår af hjemmesiden.
 
FORBEHOLD
Love2dance tager forbehold for tryk- og prisfejl.
 
Love2dance forbeholder sig retten til at lukke hold med færre end 12 tilmeldte, samt ændre og tilbyde andre hold/instruktør i forbindelse med sygdom, turneringer, fridage og force majeure.
Ved holdlukning tilbydes flytning til andet hold eller evt. refundering af kontingent minus den undervisning holdet har modtaget.
 
Danseskolen er ikke ansvarlig for hindringer eller begrænsninger, som reducerer danseskolens undervisnings-/træningstilbud til eleven, når forholdet ligger uden for danseskolens kontrol eller danseskolen ikke vil kunne forudse eller overvinde konsekvenserne af forholdet, hvormed retten til erstatningsundervisning eller tilbagebetaling af kursusgebyr bortfalder.
 
Hvis holdet/arrangementet må aflyses på grund af krig, naturkatastrofe, terror, strejke, snestorm eller epidemi (eller myndigheders meldinger/anbefalinger/krav iøvrigt) betragtes dette som force majeure, hvormed retten til erstatningsundervisning eller tilbagebetaling af kursusgebyr bortfalder.
 
Love2dance er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for deres kontrol.
 
FORÅRSSÆSON 2021 (tilføjet 30. marts 2021)
I tilfælde af, at sæsonens afholdelse hindres af myndighedernes Corona-håndtering, rykkes sæsonens slutdato, således at lektionerne, i det omfang det vil være muligt, forsøges afholdt inden 16.8.2021, hvor den nye sæson starter.
 
ANSVARSFRASKRIVELSE
Love2dance og dets indholdsleverandører kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelsen af www.love2dance.dk, herunder garanterer man ikke og indestår i intet tilfælde for,
  • at et hold opfylder brugerens forventninger og behov.
  • at http://www.love2dance.dk/ og de herpå tilgængeliggjorte annoncer af enhver art er fejlfrie, tilgængelige, rigtige, nøjagtige, pålidelige, opdaterede, sikre, leveres rettidigt eller kan anvendes til det angivne formål.
Love2dance og dets indholdsleverandører er således ikke erstatningsansvarlig for direkte tab, følgeskader, herunder driftstab, mistet avance og indirekte tab, som kunden, kundens aftagere/klienter/kunder eller tredjemand lider på grund af fejl ved en annoncetekst, et billede, eller enhver form for ydelser udbudt af Love2dance.
 
Brugere, som ikke kan acceptere det anførte, bedes ophøre med enhver anvendelse af Love2dances ydelser samt forlade hjemmesiden.  Ethvert link til tredjemands hjemmeside er uden ansvar for Love2dance.
 
Love2dance påtager sig intet ansvar for eventuelle skader hos brugeren som følge af brug af ydelser udbudt gennem http://www.love2dance.dk/ og/eller på danseskolens fysiske lokationer.
 
KLAGER OG REKLAMATIONER
Hvis du ønsker at reklamere, kan du henvende dig til:
 
Love2dance 2013 ApS
Koldbyvej 24
2610 Rødovre  

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle