Dato
Beskrivelse
26.06.2018 - 19.08.2018
Sommerferie
20.05.2018 - 21.05.2018
Pinse
10.05.2018 - 10.05.2018
Kr. Himmelfartsdag